ECG-Clopedia
ECG-Clopedia
Assen
De elektrische as van de kamers
Voor meer informatie kunt u de de presentatie “Assen” doornemen. Acrobat Reader is vereist.
De volgende onderwerpen komen hierbij aan bod:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
1.
de normale hartas;
2.
een hartas van -30 graden;
3.
de linkerasdraaiing;
4.
de rechterasdraaiing;
5.
een extreme asdraaiing: Northwest of "No Mans Land";
Ÿ
Ÿ

Beschrijving van de elektrische hartas.
De elektrische hartas is de gemiddelde richting van alle elektrische ontladingen(ook van herladingen) in het hart. Zoals we eerder gezien hebben, begint de depolarisatie rechtsboven in het rechteratrium en gaat vervolgens naar beneden richting septum en beide ventrikels. Omdat de linkerkamerwand dikker is dan de rechter, is de vector van de mean vector van rechts-boven naar links-beneden gericht.
Bepalen van de elektrische as
Ÿ
De snelle asbepaling in het frontale vlak: de loodlijnmethode(meerdere methoden zijn mogelijk)
Ÿ
Je kunt zowel de elektrische as van de boezems als de kamers bepalen. We gaan in dit geval de elektrische as van de ventrikels bepalen. Zoals we reeds eerder zagen loopt de vector van de kamers van links boven naar rechts beneden, parallel aan afleiding II. Hierdoor zie je in afl. II meestal de grootste R-top. De positieve zijde van afl. II ligt op +60 graden, dus je elektrische as van de kamers ligt op +60 graden. Een normale as, ook wel intermediaire as genoemd, ligt tussen  -30 graden en +120 graden. Soms kan de vector van de kamers echter anders gericht en zul je in die gevallen te maken krijgen met een asdraaiing.
Bepalen elektrische hartas
Hoe ga je nu te werk bij het bepalen van de elektrische hartas. We gaan in dit geval uit van het zesassige stelsel. In dit zesassige stelsel zijn alle extremiteitsafleidingen en standaardafleidingen in elkaar geschoven en vormen zodoende een cirkel. Hierin zijn de beide zijden van de afleidingen verdeeld in graden. Zie figuur “zesassig stelsel”. Neem de afleiding(extremiteitsafleidingen en standaardafleidingen) waar het complex het meest isodifasisch. De vector loopt loodrecht op deze afleiding.
Voorbeelden
Ÿ
een isodifasisch complex in I betekent dat de vector loodrecht op I loopt en parallel aan aVF. Is het complex in aVF positief, dan is de as +90 graden. Is het complex in aVF negatief, dan ligt de as op -90 graden;
Ÿ
een isodifasisch complex in aVL betekent dat de vector loodrecht op aVL loopt en parallel aan II. Is het complex in II positief, dan is de as +60 graden. Is het complex in II negatief, dan ligt de as op -120 graden.
De verschillende assen
We onderscheiden de volgende assen:
1.
een intermediaire of normale as: -30 graden en +120 graden;
2.
een -30 graden as;
3.
een linkerasdraaiing;
4.
een rechterasdraaiing;
5.
een extreme asdraaiing: "No Mans Land" of Northwest.
Bepaling van de hartas is van belang in de volgende situatie
Ÿ
bij een acuut myocardinfarct: bij een li anterior hemiblok bestaat er een abnormale linkeras draaiing van groter dan -30º (hoog risico patiënten), bij een li posterior hemiblok bestaat een rechteras draaiing van groter dan +120º ;
Ÿ
bij een acute longembolie waarbij er vaak een verschuiving van de as naar rechts is;
Ÿ
bij een breed complex tachycardie: een extreem abnormale as(Northwest) is verdacht voor een VT. Een tachycardie met breed positief QRS-complex in Ven een linkeras of rechteras draaiing is suggestief voor een VT. Een tachycardie met breed negatief QRS-complex in Ven een rechteras draaiing doet denken aan een VT.
Ÿ
bij emfyseem, hyperkaliëmie, afleidingen verkeerd, kunstmatige hartpacing en ventriculaire tachycardie geeft vaak een extreme asdraaiing(Northwest);
6.
zie enkele ECG’s met een linker- , een rechteras draaiing en een Northwest as;
Oorzaken voor een rechteras draaiing
Ÿ
is normaal bij kinderen tot 10 jaar en bij dunne volwassenen;
Ÿ
rechterventrikel hypertrofie;
Ÿ
chronische longaandoeningen(daar hoeft geen pulmonale hypertensie aanwezig te zijn);
Ÿ
antero-lateraal myocard infarct;
Ÿ
linker posterior fasciculair blok;
Ÿ
longembolie;
Ÿ
Wolff-Parkinson-White syndroom - links gelegen accessoire bundel;
Ÿ
atriumseptum defect;
Ÿ
ventrikelseptum defect;
Ÿ
een linker posterior fasciculair blok.
Oorzaken voor een linkeras draaiing
Ÿ
linker anterior fasciculair blok;
Ÿ
Q golven door inferior myocard infarct;
Ÿ
een groot antero/septaal infarct met RBTB en een linker anterior fasciculair blok;
Ÿ
kunstmatige hartpacing;
Ÿ
emfyseem;
Ÿ
hyperkaliëmie;
Ÿ
Wolff-Parkinson-White syndroom - rechts gelegen accessoire bundel;
Ÿ
tricuspidalis verkalking.