ECG-Clopedia
ECG-Clopedia
SV tachycardieën
Sinus carotis massage(SCM). Zie tabel 2
Het effect op de verschillende tachycardieën tijdens SCM.

Soort SVT

Effect van sinus carotis massage

Sinustachycardie

-geleidelijke vertraging

Atriale tachycardie

 

-paroxysmaal

 

 

-incessant

 

 

-beëindiging

-geen effect

 

–AV-dissociatie

-vertraging van de kamerfrequentie

-geen effect

Atriumflutter

-AV-dissociatie

-vertraging van de kamerfrequentie

-conversie naar atriumfibrilleren

-geen effect

Atriumfibrilleren

-vertraging van de kamerfrequentie

AVNRT

-beëindiging

-geen effect

AVRT via accessoire bundel

-beëindiging

-geen effect

Tabel 2
Indeling smal complex tachycardieën
We onderscheiden AV-knoop onafhankelijke, AV-knoop afhankelijke tachycardieën en cirkeltachycardieën die gebruik maken van een accessoire bundel(of extra geleidingsbundel=EG).
Bij AV-knoop onafhankelijke tachycardieën is de AV-knoop niet van belang voor het tot stand houden van de tachycardie. De tachycardie stopt namelijk niet wanneer de AV-knoop wordt geremd. Hooguit zal de kamerfrequentie vertragen terwijl de snelle frequentie op boezemniveau zal aanhouden.
Bij een AV-knoop afhankelijke tachycardie speelt de AV-knoop een cruciale rol in het tot stand houden van de tachycardie. Er is namelijk een grote kans dat de tachycardie stop wanneer de AV-knoop geremd of geblokkeerd wordt. Het gevolg hiervan is dat de tachycardie stopt.
Selecteer in de navigatiebalk bij “SV tachycardieën” de gewenste tachycardie.