ECG-Clopedia
ECG-Clopedia
Capita Selecta
In het hoofdstuk Capita Selecta worden een aantal specifieke elektrocardiografische afwijkingen beschreven. E.e.a. heeft betrekking op:
Ÿ
De assen, het bepalen van de elektrische hartas van de kamer;
Ÿ
De pre-excitatie patronen en syndromen;
Ÿ
Elektrolytenstoornissen;
Ÿ
Hypertrofieën;
Ÿ
Longembolie;
Ÿ
Brugada patroon en syndroom;
Ÿ
Long QT-syndrome(LQT);
Ÿ
Short QT-syndrome;
Ÿ
Osborn wave;
Ÿ
Taka Tsubo;
Ÿ
Digoxine effect en intoxicatie;
Ÿ
Pericarditis;
Ÿ
Early repolarization;
Ÿ
Memory sign;
Ÿ
Aberrantie;
Ÿ
Sick Sinus Syndroom;
Ÿ
Twiddler;
Ÿ
The poor man’s exercise test.
U vindt deze onderwerpen hierboven onder de navigatieknop “Capita Selecta”.